Jesteśmy akredytowanym centrum metody

Teddy Eddie

Zapisy

Zapisów na kursy proszę dokonywać poprzez zgłoszenie telefoniczne Tel. 507-768-140, poprzez wiadomość na FB oraz potwierdzenie mailowe na adres biuro.centrumoxford@op.pl wysyłając swoje dane kontaktowe oraz dane dziecka (imię nazwisko i data urodzenia) bądź osobiście w Biurze Szkoły przy ul. Ratuszowej 4 wypełniając Kartę Zgłoszeniową.


Warunkiem utrzymania miejsca wraz ze złożeniem karty zgłoszeniowej należy uiścić opłatę wpisową równą wartości jednego miesiąca kursu w terminie 7 dniu od momentu zgłoszenia przelewem bankowym na konto z dopiskiem wpisowe na dany kurs (podajemy nazwę kursu), Imię i Nazwisko Kursanta.


BNP Paribas Bank Polska S.A
nr 78160014621748454670000001

Kwota wpisowego będzie automatycznie zaliczona na poczet jednego miesiąca kursu, w tym przypadku miesiąc czerwiec 2024r.

Szkolimy od 2012 roku
Kształcimy już ponad 600 kursantów