Jesteśmy akredytowanym centrum metody

Teddy Eddie

Zapisy
Uwaga = istnieje możliwość płatności kartą w biurze szkoły w pokoju nr 9.

Zapisów na kursy proszę dokonywać poprzez zgłoszenie telefoniczne Tel. 692 439 453, poprzez wiadomośc na FB oraz potwierdzenie mailowe na adres biuro.centrumoxford@op.pl wysyłając swoje dane kontaktowe oraz dane dziecka (imię nazwisko i data urodzenia) bądź osobiście w Biurze Szkoły przy Placu Zamkowy 2 (I piętro pok. Nr 3) wypełniając Kartę Zgłoszeniową.


Warunkiem utrzymania miejsca wraz ze złożeniem karty zgłoszeniowej należy uiścić opłatę wpisową równą wartości jednego miesiąca kursu do 10 czerwca 2021r. bądź w terminie 7 dniu od momentu zgłoszenia w biurze Szkoły bądź przelewem bankowym na konto z dopiskiem wpisowe na kurs Teddy Eddie, Imię i Nazwisko Kursanta.


Bank Pekao S.A. I Oddział w Prudniku
nr 78 1240 1688 1111 0010 4727 0342


Kwota wpisowego będzie automatycznie zaliczona na poczet jednego miesiąca kursu, w tym przypadku miesiąc czerwiec 2022r.

Szkolimy od 2012 roku
Kształcimy już ponad 600 kursantów