Jesteśmy akredytowanym centrum metody

Teddy Eddie

Zapisy

Zapisów na kursy proszę dokonywać poprzez zgłoszenie telefoniczne Tel. 507-768-140, poprzez wiadomość na FB oraz potwierdzenie mailowe na adres biuro.centrumoxford@op.pl wysyłając swoje dane kontaktowe oraz dane dziecka (imię nazwisko i data urodzenia) bądź osobiście w Biurze Szkoły przy Placu Zamkowy 2 (I piętro pok. Nr 3) wypełniając Kartę Zgłoszeniową.


Warunkiem utrzymania miejsca wraz ze złożeniem karty zgłoszeniowej należy uiścić opłatę wpisową równą wartości jednego miesiąca kursu do 10 czerwca 2021r. bądź w terminie 7 dniu od momentu zgłoszenia w biurze Szkoły bądź przelewem bankowym na konto z dopiskiem wpisowe na kurs Teddy Eddie, Imię i Nazwisko Kursanta.


BNP Paribas Bank Polska S.A
nr 78160014621748454670000001

Kwota wpisowego będzie automatycznie zaliczona na poczet jednego miesiąca kursu, w tym przypadku miesiąc czerwiec 2023r.

Szkolimy od 2012 roku
Kształcimy już ponad 600 kursantów