Jesteśmy akredytowanym centrum metody

Teddy Eddie

Zapraszam do kontaktu

Pl.Zamkowy 2 (Inkubator Przedsiębiorczości)
I piętro sale 4,5 i 8,
48-200 Prudnik

tel: 692 439 453
biuro.centrumoxford@op.pl lub centrum.oxford@op.pl.

KONTO BANKOWE
Centrum Oxford Magdalena Sękowska
Bank Peako SA I Oddział w Prudniku
Nr 78 1240 1688 1111 0010 4727 0342
W tytule wpłaty proszę wpisać: imię i nazwisko, rata za (proszę wpisać za który miesiąc dokonywana jest opłata)

Szkolimy od 2012 roku
Kształcimy już ponad 600 kursantów